Živnosť, viazaná živnosť

Začnite podnikať už do 24 hodín (pracovný deň)!

Vieme za Vás vyriešiť aj viazanú živnosť, napr. vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy.

truck on road near park
Photo by Jonathan Cooper on Pexels.com

Na vykonávanie nákladnej cestnej dopravy je potrebné mať povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy. Bez tohto povolenia hrozí pokuta až do výšky 15 000 eur a zákaz činnosti.

Povolenie je potrebné mať udelené pre každé vozidlo, ktoré vykonáva nákladnú dopravu. Bez neho nemožno vozidlo na nákladnú dopravu používať.

Vypracujeme všetky potrebné dokumenty, prepravný poriadok, nájomné zmluvy preukazujúce vzťah k vozidlám a pozemkom na ktorých budete vozidlo/á parkovať, uhradíme poplatky a podáme žiadosť o vydanie tohto povolenia na príslušnom úrade.

Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.