Registrácia akciovej spoločnosti

Ponúkame možnosť registrácie akciových spoločností s viacerými akcionármi v rámci inštitúcie CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S., aby sa vlastníctvo neukázalo na stránke obchodného registra. Žiaľ, v prípade jediného akcionára to nie je možné.

adult blur business close up
Photo by Pixabay on Pexels.com
Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.